Sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 za 2018 rok

Sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 za 2018 rok znajduje się na stronie www.mzoorypin.naszbip.pl. w zakładce „Sprawozdania za 2018 rok”.

Informacje

Rejestr zmian